Printer Friendly Version Odluka Vlade IR Iran o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane R.Srbije, nosioce običnih pasoša @ 20 October 2018 09:57 AM

Obaveštavamo da je Ambasada IR Iran u Beogradu informisala, notom od 17. oktobra 2018. godine, da je Vlada IR Iran, na osnovu reciprociteta, donela Odluku o stavljanju van snage Odluku o bezviznom režimu za državljane R.Srbije, nosioce običnih pasoša. Odluka stupa na snagu 25.10.2018. godine i od tog datuma, državljani R.Srbije za ulazak i boravak na teritoriji IR Iran, viza je potrebna.