Printer Friendly Version Potvrde-uverenja @ 23 October 2013 09:28 AM

Uverenje o činjenicama o kojima DKP RS vodi službenu evidenciju

Na osnovu čl.161 Zakona o opštem upravnom postupku, diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaje uverenje, odnosno drugu ispravu (sertifikat, potvrdu) o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Takva uverenja, odnosno druge isprave imaju snagu javne isprave. Uverenje se izdaje po pravilu istog dana kada je stranka usmeno zatražila izdavanje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, ako propisom kojim je ustanovljena službena evidencija nije drugačije predviđeno.

 

Uverenje o činjenicama o kojima DKP RS ne vodi službenu evidenciju

Na osnovu čl.162 Zakona o opštem upravnom postupku, DKP RS izdaje uverenje, odnosno drugu ispravu, o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju, ako je to zakonom ili drugim propisom određeno. U tom slučaju, činjenice se utvrđuju dokazima, a kao dokaz se mogu upotrebiti sva sredstava podesna za utvrđivanje stanja stvari i koja odgovaraju pojedinačnom slučaju kao što su: isprave, iskazi svedoka, izjave stranaka, nalazi i mišljenja veštaka, uviđaj. Ispravu na osnovu koje se utvrđuju činjenice dostavlja stranka, a može je pribaviti i diplomatsko-konzularno predstavništvo službenim putem.

Stranka je dužna da ispravu podnese u originalu. Uverenje odnosno druga isprava izdata na ovaj način ne obavezuje organ kome je podneta kao dokaz.

Uverenje, odnosno drugu ispravu stranci izdaje, odnosno rešenje o odbijanju zahteva donosi diplomatsko-konzularno predstavništvo i stranci dostavlja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.