Printer Friendly Version Putni list @ 22 October 2013 01:20 PM

Putni list

Putni list je putna isprava koju izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva u slučaju gubitka pasoša, a služi za povratak u R. Srbiju.

Sa putnim listom moguće je putovati jednom, u jednom pravcu.

Po povratku u Republiku Srbiju, potrebno je da se podnese zahtev za dobijanje novog pasoša.

Dokumentacija potrebna za idavanje putnog lista za punoletna lica:
1. dokument kojim se dokazuje državljanstvo Republike Srbije – uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original, ne stariji od godinu dana) ili biometrijska lična karta Republike Srbije;
2. dokument kojim se dokazuje identitet – lična karta Republike Srbije;
3. potvrda policije da je prijavljen gubitak pasoša (Verlustanzeige);
4. izjava o okolnostima pod kojima je pasoš izgubljen (dobija se u konzulatu);
5. popunjen obrazas zahteva za izdavanje putnog lista (dobija se u konzulatu);
6. dve fotografije u boji 3.5 x 4.5 cm.

Prilikom podnošenja zahteva za putni list za maloletno lice obavezno je prisustvo oba roditelja sa putnim ispravama ili ličnim kartama Republike Srbije. Ukoliko je jedan od roditelja stranac, neophodno je da ponese ličnu kartu ili pasoš zemlje čiji je državljanin.