Printer Friendly Version Путни лист @ 22 October 2013 01:16 PM

Путни лист је путна исправа коју издају дипломатско-конзуларна представништва у случају губитка пасоша, а служи за повратак у Р. Србију. Са путним листом могуће је путовати једном, у једном правцу.

По повратку у Р. Србију, потребно је да се поднесе захтев за добијање новог пасоша.

Документација потребна за идавање путног листа за пунолетна лица:

  1. документ којим се доказује држављанство Републике Србије – уверење о држављанству Републике Србије (оригинал, не старији од годину дана) или биометријска лична карта Републике Србије;
  2. документ којим се доказује идентитет – лична карта или возачка дозвола Републике Србије
  3. потврда полиције да је пријављен губитак пасоша (Verlustanzeige);
  4. изјава о околностима под којима је пасош изгубљен (добија се у конзулату);
  5. попуњен образас захтева за издавање путног листа (добија се у конзулату);
  6. две фотографије у боји 3.5 x 4.5 цм.

Приликом подношења захтева за путни лист за малолетно лице обавезно је присуство оба родитеља са путним исправама или личним картама Р. Србије. Уколико је један од родитеља странац, неопходно је да понесе личну карту или пасош земље чији је држављанин.