Printer Friendly Version Prijava braka @ 22 October 2013 10:37 AM

Prijava braka

Državljani Republike Srbije koji zaključe brak u inostranstvu, dužni su da bez odlaganja izvrše prijavu radi upisa u matičnu knjigu venčanih koja se vodi u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu ukoliko boravite na našem konzularnom području.

Generalni konzulat će prijavu braka, odmah po prijemu, proslediti mesno nadležnom matičaru u Republici Srbiji.

Dokumentacija neophodna za prijavu braka:
1. formular za prijavu braka (dobija se u konzulatu);
2. original izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu (ne stariji od šest meseci) koji se dobija u matičnom uredu u kome je brak zaključen (Zivilstandsamt). Na nemačkom se ovaj obrazac zove Auszug aus dem Eheregister;
3. prevod izvoda iz matične knjige venčanih kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik (spisak prevodilaca se može pronaći na našem sajtu);
4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije barem jednog supružnika, original, ne stariji od godinu dana;
5. pasoš oba supružnika (čak i ako je drugi stranac).

  ukoliko ne posedujete uverenje o državljanstvu Republike Srbije, prilikom podnošenja zahteva potpisaćete saglasnost da se ta dokumenta pribave službenim putem.