| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

UPLATA DONACIJA:

floodrelief.gov.rs

   
 
Kontakt

Adresa
Alfred-Escher-Strasse 4
8002 Zürich
Schweiz
Google Map / Street View

Telefoni:
+ 41 44 20 20 273, + 41 44 20 20 274
Fax: + 41 44 20 20 278
samo za hitne pozive: + 41 44 20 20 289

Е-mail: info@konzulat.ch

Radno vreme
Ponedeljak, utorak: 08:00 - 16:00
Sreda: 08:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
Četvrtak, petak: 08:00 - 16:00

Rad sa strankama*
Ponedeljak, utorak: 08:30 - 13:00
Sreda: 08:30 - 12:00 i 14:00 - 17:00
Četvrtak, petak: 08:30 - 13:00

*osim u vreme praznika

 


 
 
 
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015.

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

raspisalo je
K O N K U R S

za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini.   Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:

  • Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2015. godini - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.
  • Detaljno razrađen opis projekta.
  • Detaljna specifikacija troškova.
  • Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava.
  • Podaci o pravnom licu /instituciji, udruženju koje podnosi prijavu.

Dokument o pravnom statusu u kome je potrebno posebno navesti, ako je podnosilac sa teritorije Republike Srbije:

  • Poresko identifikacioni broj
  • Matični broj
  • Ovlašćeno lice


Ako je podnosilac registrovan van teritorije Republike Srbije, potrebno je dostaviti originalni dokument o registraciji sa prevodom izvornog dokumenta.

Ako je podnosilac sa teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi broj računa otvorenog kod Uprave za trezor. Ako je podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kog poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. ( videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:
isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2015. godinu - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu“ u 5 primeraka na Formularu za prijavu na  K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu za 2015. godinu.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od  2.2.2015. godine do 31.3.2015. godine.
Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova:
- na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).      

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.

FORMULAR za kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.doc


Sastanak predstavnika crkve i dijaspore

U prostorijama GK R. Srbije u Cirihu sinoć je održan sastanak pedesetak predstavnika udruženja i klubova iz dijaspore, Srpskog kulturnog saveza Švajcarske, udruženja pisaca, likovnih umetnika, privrednika, studenata i crkvenih opština iz Berna i Ciriha sa episkopom Austrijsko-švajcarske eparhije, nj.p. Andrejom Ćilerdžićem. Svoju prvu zvaničnu posetu Švajcarskoj, tokom koje je imao odvojene razgovore sa predstavnicima lokalnih organa vlasti na kantonalnom i gradskom nivou, episkop A. Ćilerdžić je iskoristio za upoznavanje sa organizacijom i aktivnostima dijaspore, kao i da predstavi planove u svom budućem radu.

Nakon uzajamnog predstavljanja su usledila pitanja među kojima se A. Ćilerdžić posebno osvrnuo na problem raskola dve SPCO u Cirihu i tim povodom saopštio da je u cilju opšte sloge i pomirenja postignut dogovor da se formira jedna SPCO koja će u svom sastavu imati tri parohije: jednu pri hramu Sv. Trojice i dve pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Sveštenik Draško Todorović, dosadašnji protojerej hrama Sv. Trojice je prihvatio da se povuče sa te funkcije i preuzme savetodavnu ulogu, dok će na njegovo mesto doći jerej iz hrama Uspenja Presvete Bogorodice dr Branimir Petković.

A. Ćilerdžić, inače dugogodišnji šef kabineta nj.s. patrijarha srpskog, u više navrata je istakao dobre odnose crkve i države i njenih predstavnika u zemlji i inostranstvu.


Zahvalnica


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova